Przyjęcie odpowiedniej strategii biznesowej ma ogromne znaczenie w branży e-commerce. Decyzje należy podejmować, opierając się na ścisłych danych finansowych, dzięki którym możemy dowiedzieć się, czy nasze cele biznesowe i finansowe są osiągane. Pomocne przy tym są narzędzia do mierzenia efektywności. Jednym z nich jest podstawowy wskaźnik rentowności – ROI. Oblicza się go za pomocą prostego wzoru: zysk netto / koszt inwestycji * 100% = ROI.

Chcesz lepiej prowadzić biznes?


Jeśli ROI wyniosło 100% oznacza to dla firmy tyle, że inwestycja zwróciła się jednokrotnie. Na następny rok mamy zatem podwojony wkład finansowy. Oczywiście wskaźnik ROI może być też ujemny: wówczas informuje nas o tym, że inwestycja była nieopłacalna, a my ponieśliśmy stratę.

ROI w e-commerce

ROI ze względu na swoje podstawowe zalety może być z powodzeniem wykorzystywany w każdym biznesie e-commerce. Nie wymaga bowiem skomplikowanych obliczeń, a wynik można bez problemu zinterpretować i uwzględnić go przy planowaniu kolejnych inwestycji i przy innego rodzaju dalszych decyzjach biznesowych. Za pomocą ROI w prosty sposób zmierzymy efektywność działania naszego przedsiębiorstwa i opłacalność konkretnych kampanii, niezależnie od wielkości przeznaczonego na nie budżetu. Możemy też zrezygnować z tych działań, które nie wygenerowały oczekiwanego zysku.

W branży e-commerce ROI pozwala też ocenić działania marketingowe, chociaż należy mieć na uwadze to, że wskaźnik ten nie uwzględnia zmiany wartości pieniądza w czasie. Mimo tego jest to jeden z podstawowych wskaźników, których analiza pozwala na ulepszenie strategii biznesowej firmy.

Aktualna wiedza dla subskrybentów

Chcesz mieć dostęp do aktualnych treści?

Zapisz się do naszego newslettera! 

Chcesz rozwiązać swój problem?

Nie znalazłeś odpowiedzi na dany temat lub potrzebujesz pomocy?
Wypełnij formularz! Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!