Perspektywa wysokich zarobków powoduje coraz większe zainteresowanie programowaniem, którego zaczynają się uczyć nawet kilkuletnie dzieci. Absolutna podstawa to odpowiedzenie sobie na pytanie, co to jest język programowania i poznanie najpopularniejszych z nich.

Elementy języka programowania

Język programowania w pewnym stopniu przypomina język, którym porozumiewamy się na co dzień – również posiada reguły semantyki (znaczenia) i budowania wypowiedzeń. Programiści nie komunikują się jednak z człowiekiem, ale z komputerem, dlatego w przeciwieństwie do języka naturalnego, w języku programowania nie ma miejsca na błędy czy niedopowiedzenia. Język programowania to jasna instrukcja dla komputera, w jaki sposób ma reagować na dany problem czy zapytanie. Przy pomocy języka programowania, program zostaje wyrażony w formie kodu źródłowego, który opisuje, jakie operacje ma wykonać komputer.

Języki skryptowe i kompilowane

Języki programowania można podzielić na skryptowe i kompilowane. Jeżeli używany języka skryptowego, do uruchomienia zapisanego kodu potrzebujemy oprogramowania, które będzie interpretować kod dla programu. Zmiany są więc natychmiast widoczne, ale żeby znaleźć błąd, trzeba uruchomić konkretny fragment kodu, w którym on się znajduje. Przykładami są tutaj język programowania Python, PHP czy JavaScript.

W przypadku języków kompilowanych sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ trzeba je, jak sama nazwa wskazuje, skompilować, czyli przetłumaczyć na język zrozumiały dla komputera. Każda wprowadzona zmiana musi więc być skompilowana, a następnie należy ponownie uruchomić program. Plusem jest możliwość wyszukiwania błędów jeszcze przed uruchomieniem kodu. Przykładami są tutaj język programowania Java i C#.

Języki proceduralne, strukturalne i obiektowe

Warto też pamiętać, że programowanie rozwija się od lat i potrzebne są coraz bardziej skomplikowane programy. Języki można więc podzielić również na proceduralne, strukturalne i obiektowe. Pierwsze wersje języka C były typowymi językami proceduralnymi, czyli po prostu zapisem następujących po sobie funkcji.

Z czasem pojawiła się jednak konieczność tworzenia bardziej skomplikowanych programów, które nie były wyłącznie szeregiem powiązanych ze sobą funkcji. Zaczęły więc powstawać takie języki programowania, jak JavaScript, które wykorzystują podejście strukturalne. Oznacza to, że oprogramowanie jest podzielone na komunikujące się ze sobą moduły i podprogramy. Żeby właściwie ze sobą współpracowały, używa się instrukcji warunkowych (if, if else) oraz pętli (for, while).

Wyróżniamy również obiektowe języki programowania. Polega to na wykorzystywaniu obiektów, czyli elementów posiadających:

  • pola (informacje o obiekcie),
  • metody (możliwe zachowania, działanie wykonywane przez obiekt).

Przykładami są tutaj język programowania Java czy C#.

Najpopularniejsze języki programowania

Wielu początkujących programistów, zastanawia się, jaki język programowania jest najbardziej opłacalny do nauczenia się. Przed szukaniem pierwszej pracy w IT zdecydowanie warto poznać Javę lub JavaScript. Warto jednak pamiętać, że rzadko kiedy programista zna tylko jeden język. W tej branży trzeba nastawić się na ciągły rozwój, dlatego warto spróbować pracy z różnymi językami programowania.

C

Język C to podstawa, od której wielu początkujących zaczyna przygodę z programowaniem. Co więcej, stał się podstawą dla innych języków (C++ czy Java). Język C jest przede wszystkim szybki i wydajny, dlatego stosuje się go systemów baz danych czy programowania sprzętu codziennego użytku.

C++

Język C++ znacznie różni się od C, chociaż się z niego wywodzi. Jest to język kompilowany często używany do tworzenia sterowników sprzętu, przy grach komputerowych czy tworzeniu aplikacji. Pozwala na przetwarzanie dużych ilości danych. Jest to język niskiego poziomu, co oznacza, że przypomina raczej język rozumiany przez komputer niż człowieka. Między innymi dlatego, programowanie z użyciem C++ jest uznawane za dość trudne.

Java

Java to język bardziej przystępny dla początkujących programistów. Przede wszystkim, jest to język wysokopoziomowy, czyli łatwiejszy do zrozumienia dla człowieka. Co ważne, narzędzia potrzebne do programowania z użyciem Javy są darmowe i działają na wszystkich systemach operacyjnych. Język wciąż jest rozwijany i udoskonalany, ale bez problemu możemy uruchomić program w nowszej wersji bez konieczności modyfikowania kodu. Plusem jest też duża liczba programistów Java, z jednej strony oznacza to dużą konkurencję na rynku pracy, ale z drugiej – ogromną dawkę wiedzy dostępną w Internecie dla każdego, dzięki czemu początkującym programistom łatwiej jest się rozwijać. Javę wykorzystuje się przede wszystkim do tworzenia aplikacji komputerowych lub mobilnych.

JavaScript

JavaScript znacznie różni się od języka programowania Java, ponieważ jest to rozwiązanie skryptowe. W przeciwieństwie do Javy, nie jest wirtualną maszyną, ale działa w oknie przeglądarki. Doskonale sprawdza się podczas tworzenia stron internetowych, stąd rosnąca popularność tego języka. W końcu trudno obecnie znaleźć firmę, która nie ma własnej strony.

Python

Python to oprogramowanie open source, co oznacza, że zgromadzona wokół niego społeczność programistów pracuje nad jego nieustannym ulepszaniem. Jest to język wysokiego poziomu, który wyróżnia się czytelną, intuicyjną składnią. Popularność zawdzięcza jednak szerokiemu zastosowaniu: przy tworzeniu serwisów internetowych, aplikacji sieciowych i desktopowych oraz dedykowanych rozwiązań dla problemów, z którymi zmagają się konkretne firmy.

SQL

Nie sposób nie wspomnieć również o SQL, chociaż nie jest to typowy język programowania. Wykorzystuje się go do zarządzania bazami danych. Przetwarza zapytania dostarczając właściwych informacji, ale też umożliwia modyfikację baz danych. Przydaje się również programistom, którzy tworzą programy wymagające komunikacji z bazami danych.

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaki język programowania wybrać, ponieważ wszystko zależy od projektu. Chcesz wiedzieć więcej o tworzeniu stron i sklepów internetowych? Skontaktuj się z nami.

Ostatnie artykuły

Aktualna wiedza dla subskrybentów

Chcesz mieć dostęp do aktualnych treści?

Zapisz się do naszego newslettera! 

Chcesz rozwiązać swój problem?

Nie znalazłeś odpowiedzi na dany temat lub potrzebujesz pomocy?
Wypełnij formularz! Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24h!